TGACLAB
مرکز تشخیص ژنتیک تبریز
پیشرو در ارائه خدمات تخصصی ژنتیک پزشکی در شمالغرب کشور و عضو شبکه مراکز تشخیص پیش از تولد کشور
اولین مرکز ارائه خدمات مشاوره ژنتیک، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی پزشکی در شمالغرب کشور (تاسیس 1387)
TGACLAB
مقالات چاپ شده داخلی

 

عنوان

نام نشریه

ناشر يا محل انتشار

مشخصات نشريه

سال انتشار

اسامي همكاران

لینک

Effects of HMGA2 Gene Downregulation by siRNA on Lung Carcinoma Cell Migration in A549 Cell Lines

Cell Journal IRAN 423– 428 2019 Parisa Rokni, Afsaneh Mojtabanezhad Shariatpanahi, … http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Analysis of Methylation and Expression Profile of Foxp3 Gene in Patients with Behçet's Syndrome

Allergy Asthma Immunol IRAN 19(1):1-8 2019 Jafar Farhadi, Mohammad Nouri, … http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

The Molecular andClinical Evidence of Vitamin D Signaling as a Modulatorof the Immune System: Role in Behçet's Disease

J Allergy Asthma Immuno IRAN

210:10-19.

2019 Sam Seydi Shirvani, Mohammad Nouri, … http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

The Expression and Methylation Status of Vitamin D Receptor Gene in Behcet's Disease

Clinical Trial IRAN 7(4):308-317 2019 Sam Seydi Shirvani, Mohammad Nouri, … http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Epigenetics and Behçet's Disease: DNA Methylation Specially Highlighted

Iranian journal of allergy, asthma, and immunology IRAN 18(5):462-472 2019 Jafar Farhadi, Mohammad Nouri, … http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg
Molecular Analysis of MEFV Gene Polymorphisms and Mutations in Iranian Azeri Patients with Rheumatoid Arthritis Iran J Public Health IRAN Vol. 45, No.10 2016 Alireza Khabbazi, Farideh Zolrahim, ... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Expression Profiling of Microarray Gene Signatures in Acute and ChronicMyeloid Leukaemia in Human BoneMarrow

Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology

IRAN

Vol 5 No.1

2015

Sakhinia E , Estiar MA , Andalib S , Rezamand A

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Common Mutations of the Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) Gene in Non-Syndromic Cleft Lips and Palates Children in North-West of Iran Iranian Journal of Otorhinolaryngology IRAN Vol. 27(1) 2015 Shahin Abdollahi-Fakhim, Mehrdad Asghari Estiar, ...  http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg
Therapeutic Effects of Myeloid Cell Leukemia-1 siRNA on Human Acute Myeloid Leukemia Cells  Advanced Pharmaceutical Bulletin IRAN 4(3) 2014 Hadi Karami, Behzad Baradaran,...  http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg
Early detection of Toxoplasma gondii by real-time polymerase chain reaction methods in patients with recurrent spontaneous abortions J Anal Res Clin Med IRAN 2(4):193-6 2014 Parviz Saleh, Mehrdad Asghari-Estiar, Zoleikha... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Holoprosencephaly and Klinefelter Syndrome

Iranian Journal of Pediatrics IRAN 24(2):227-8 2013 Shahin Abdollahifakhim, ... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Prevalence of oral human papilloma virus in healthy individuals in East azerbaijan province of iran

Iranian Journal of Public Health IRAN 42(1):79-85 2013 Sharareh Seifi, Iraj Asvadi Kermani, Roya... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Genotyping of Human Papillomavirus and TP53 Mutaions at Exons 5 to 7 in Lung Cancer Patients from Iran

BioImpacts IRAN

3(3):135-40

2013 Hossein Jafari, Reza Gharemohammadlou, Ashraf... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T and A1298C Mutations in Women with Recurrent Spontaneous Abortions in the Northwest of Iran

ISRN Obstetrics and Gynecology

IRAN Article ID 945486 2012 Ahmad Poursadegh Zonouzi, Nader Chaparzadeh, ... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg
Human Papilloma Virus in Head and Neck Squamous Cell Cancer Iran J Cancer Prev IRAN 5(1) 2012 Asvadi Kermani, SH Seifi, ...

Correlation between PPARγ  protein expression level in granulosa cells and pregnancy rate in IVF program

Iran J Reprod Med IRAN Vol. 10. No.2. pp: 149-154 2012 Sahmani M, Najafipour R,Sakhinia E, Farzadi L. et... http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

The prevalence of anemia, microcytic and macrocytic animia in childbearing age women in Marand

Hakim Journal

تهران

2(3):135-142

1999

Mamagani,M. Dastgiri, S. Milami,SH. Omidvar, N....

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

Seroepidemiological studies of hepatitis B and C in hemophilics in north-western Iran

Irn J Med Sci.

تهران

199722126

1997

Ebrahim-Poor S, Yaghoobi M, Gharamaleki V,...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

بررسي نقش ريسك فاكتورهاي ژنتيكي و اكتسابي در سرنوشت آمبولي ريه

مجله علوم پزشكي رازي

دانشگاه علوم پزشكي رازي

دوره 20 ، شماره 108 ، خرداد 1392

1392

دکتر محمدرضا غفاري: دكتر خليل انصارين: دكتر...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

ناهنجاري هاي کروموزومی در بیماران مشکوك به آنمی فانکونی در آذربایجان شرقی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

دانشگاه علوم پزشکی گرگان

زمستان ۱۳۹۲ / دوره ۱۵ / شماره ۴

1392

دکتر عظیم رضامند ، مهرداد اصغري استیار ، بهنیا...

آنالیز مولکولي ژن های CYP2D6 و MEFV در مبتلايان به اسپونديلیت آنکیلوزان منطقه شمال غرب ایران

فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

يافته / دوره چهاردهم / شماره 4 / پاییز يا زمستان 9

1391

سوسن کلاهی ، امین داننده مهر ، مهرداد اصغری...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

آنالیز مولکولی حذف های کوچک کروموزومY در مردان نابارور با آزواسپرمی و اولیگواسپرمی شدید و مقایسه در دو جمعیت کاشان و تبریز

مجله زنان مامائي و نازائي ايران

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سال پانزدهم، شماره 2 (پياپي 42)

1391

مهناز طرفه، دكتر ابراهيم سخي نيا، دكتر حسن حسني،...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

اثر پلی مورفيسم Pro12Ala ژن PPARγ بر روی اووسيت ها و ميزان باروری در تکنيکIVF

مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان

زاهدان

مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان

1389

مهدی سهمانی، ابراهيم سخی نيا، لعيا فرزدی، رضا...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

اثر پلي مورفيسم His447His ژن PPAR بر روي اووسيت ها و باروري در لقاح خارج رحمي

مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

قزوین

14(4(پياپي 57)):5-11

1389

سهماني مهدي,نوري محمد,سخي نيا ابراهيم,سيرتي ثابت...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

تعيين ميزان شيوع تالاسمي مينور در مزدوجين مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر تبريز در سال 1373

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز

تبریز

دوره34، شماره 46 34(46):18-11

1379

ايرج اسودي كرماني، ابراهيم سخي نيا، سيدجمال قائم...

http://genetictabriz.com/files/logo/pdf2(2).jpg

 

ما مسئول کمک به شما در جهت تشخیص زودرس بیماریها و تولد نوزاد سالم می باشیم

کلیه خدمات در بالاترین سطح کیفیت با نازلترین قیمت ممکنه

- قرارداد با بیمه ها
- پذیرش رایگان بیماران ارجاعی از بهزیستی
- پذیرش بیماران ارجاعی از مراکز بهداشتی

نمایندگی های انحصاری در ایران

- این ازمایشگاه افتخار دارد که سالها به عنوان نماینده انحصاری و معتبر دو کمپانی زیر در ایران و آذربایجان فعال بوده است شامل:
- کمپانی CeGaT آلمان
- کمپانی Genomize ترکیه

اطلاعات ضروری

- برای پزشکان
- برای همکاران
- برای بیماران

مراحل انجام کار ما چگونه است ؟
مراجعه به آزمایشگاه

- مراجعه مستقیم بیمار
- معرفی از طریق همکاران

ترسیم شجره نامه
انتخاب تست تشخیصی
نمونه برداری

- خون
- مغز استخوان (B.M)
- مایع آمنیوتیک
- پرزهای جفتی
- بافت جنین سقط شده
- بافت توموری
- بلوکهای پارافینه
- بزاق
- مو و ناخن و استخوان جهت تعیین هویت

آنالیز

- کاریوتایپ
- توالی یابی ژنی
- ARMS PCR
- RFLP
- Multiplex PCR
- آنالیز فراگمنت (MLPA)
- بیوانفورماتیک

جوابدهی

- حضوری
- با پست
- آنلاین

نمونه نتایج

- نمونه نتایج Real time PCR
- نمونه نتایج MLPA
- نمونه نتایج آنالیز RNA
- نمونه نتایج کاریوتایپ
- نمونه نتایج توالی یابی تک ژنی
- نمونه نتایج NGS
- نمونه نتایج بررسی پانلها
- نمونه نتایج QF-PCR

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تشخیص ژنتیک تبریز می باشد - طراحی و برنامه نویسی شرکت داده پرداز طراحان ماندگار